VietNamReport  |  Vnr500  |  Fast500  |  V1000  |  VEF  |  Vietnammonitor

CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC
Giám đốc/Tổng giám đốc: Đỗ Doãn Hùng
Mã số thuế: 2400120344
Điện thoại: 0240-3854538
Số máy Fax: 0240-3855018
Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn-Phường Thọ Xương-Thành phố Bắc Giang-Tỉnh Bắc Giang
Email: info@damhabac.com.vn
Trang chủ: http://www.damhabac.com.vn