VietNamReport  |  Vnr500  |  Fast500  |  V1000  |  VEF  |  Vietnammonitor

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO
Giám đốc/Tổng giám đốc: N.A
Mã số thuế: 0302430986
Điện thoại: N.A
Số máy Fax: N.A
Địa chỉ: 385 Trần Xuân Soạn P.Tân Kiểng - - - Thành phố Hồ Chí Minh
Email: N.A
Trang chủ: N.A