VietNamReport  |  Vnr500  |  Fast500  |  V1000  |  VEF  |  Vietnammonitor

CTY TNHH MTV LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giám đốc/Tổng giám đốc: N.A
Mã số thuế: 0300559014
Điện thoại: 39309904
Số máy Fax: 39304552
Địa chỉ: 57 Nguyễn Thị Minh Khai P.BT
Email: info@foodcosa.vn
Trang chủ: N.A